May 24, 2018 Last Updated 5:18 PM, Oct 29, 2016

Pregatim calea Domnului

Published in Din Biserica
Read 1894 times
Rate this item
(1 Vote)
Tagged under

    Pregătim calea Domnului, asigurându-ne mereu că întradevăr Lui Îi pregătim calea, nu altcuiva.  Acest mare bărbat al lui Dumnezeu, a trecut şi prin perioade de confuzie. Iată cuvântul Domnului din Luca 7 ,, Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi, şi i-a trimis la Isus să-L întrebe: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?” Aceştia, când s-au înfăţişat înaintea lui Isus, I-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te întrebăm: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boale, de chinuri, de duhuri rele, şi multor orbi le-a dăruit vederea. Şi, drept răspuns, le-a zis: Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii Sunt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.” (v19-22)

Chiar dacă textul acesta prezintă un moment de slăbiciune din viaţa lui Ioan, când am meditat asupra lui mi-am dat seama, în sinea mea, cât de important este să mă verific mereu şi mereu dacă credinţa mea şi lucrarea pe care o fac sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât contextul în care trăim este unul de mare confuzie spirituală. Chiar şi David s-a rugat lui Dumnezeu astfel: ,,Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă Sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!” (Ps.139:23-24) Şi acest proces este cu atât mai benefic, cu cât avem un Dumnezeu gata să aducă lumină oamenilor sinceri. N-aş vrea sub nici o formă ca în ziua judecăţii să fiu printre cei descrişi în Matei 7:22-23: ,,Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” Cu cât îţi cercetezi mai frecvent credinţa şi lucrarea, cu atât ai mai multe şanse de a fi pe calea cea bună, deci a pregăti calea Domnului.

În concluzie: Sunt convins că în perioada următoare, Dumnezeu va face lucrări mari şi extraordinare în ţara noastră. Şi aceasta pentru că există în ea oameni asemenea lui Ioan care s-au uitat pe ei înşişi, împreună cu problemele şi nevoile lor, şi s-au dedicat întru totul mijlocirii înaintea lui Dumnezeu, cu post şi rugăciune, într-o viaţă sfântă, pentru mântuirea multor suflete. Dumnezeu care este credincios promisiunilor Sale, nu poate să nu răspundă acestor strigăte necontenite către El. Dar mai sunt convins încă de un lucru: Sunt convins că şi diavolul va pregăti replici pe măsură. Aşa a fost din totdeauna. Când Moise a transformat, prin puterea Domnului, toiagul în şarpe, diavolul a zis: ,,ce mare găselniţă, şi eu pot face asta”, şi astfel a strecurat confuzie în casa lui Faraon, dar numai până la o vreme. Dacă va face Dumnezeu minuni, şi diavolul va încerca să le imite. Dacă va ridica Dumnezeu bărbaţi plini de puterea Duhului Sfânt, şi diavolul va ieşi cu oamenii lui care pe dinafară vor semăna foarte mult cu ai Domnului, dar pe dinăuntru vor fi exact ca diavolul. Dumnezeu este lumină, şi oriunde se manifestă, o face cu limpezime. Diavolul este întuneric, şi oriunde apare strecoară confuzia. Dacă vrem să nu ne rătăcim, să alegem totdeauna lucrurile clare, limpezi, curate, conforme cu Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii sinceri, dornici de a împlini cu credincioşie voia lui Dumnezeu, nu se rătăcesc, ei se află ca şi Israel totdeauna sub norul luminos al lui Dumnezeu. Cei nesinceri şi şovăitori în a împlini voia Domnului, se află sub norul întunecos, poticnindu-se de tot ce le iese în cale. ,,Doamne încinge-te la luptă şi nimiceşte-l pe cel rău. Condu-ne către o mare biruinţă spirituală în România. Nu pentru că noi am fi ceva înaintea Ta. Ci pentru faptul că Tu asculţi rugăciunile. Ajută-ne să-Ţi pregătim calea pentru îndeplinirea planurilor pe care le ai cu ţara noastră în generaţia actuală. Îţi cerem aceasta pentru slăvirea Numelui Tău Celui mare. Vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi în România.”

Last modified on Domenica, 24 Gennaio 2016 12:37
WebMaster

Hi my name is Bidu Liviu and I wish you welcome on Biserica Crestina d.ev. Torino .

Website: www.bceto.org
More in this category: Sarbatoarea roadelor »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Cele mai citite

Sarbatoarea roadelor

25 Ott 2016 Din Biserica

Invierea Lui Isus

30 Mar 2013 Local

Despre intelepciune

14 Gen 2013 Local

Utilizatori Online

Abbiamo 20 visitatori e nessun utente online