May 24, 2018 Last Updated 5:18 PM, Oct 29, 2016

Tema centrală: „Umblarea cu Dumnezeu în smerenie şi bucurie”,,

Text de bază:  Mica 6:8: „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?